Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Tình thơ người con gái đất Quảng

1 nhận xét:

dutruong nói...

Đất Quảng Nam chưa mưa lại nắng, mời nhà thơ tham gia Thi đàn Việt Nam