Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Đi về phía anh 8

Nhớ người 
người chẳng nhớ ta
Nghe đêm trách giận thật thà riêng em.

...........................................27.04.2014.QHtvvk

Không có nhận xét nào: