Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Mắt....

Mắt .....

Mắt nhìn bài vở mắt lim dim
Mắt mở lên face mắt sáng thêm
Lướt web chơi game thì khỏi nói
Tinh mơ tối muộn chẳng than phiền! 
...........................................20.03.2015. qhtvvk
P/s: bộ đồ bệnh nhân tặng hơi bị mát.....😸