Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Nhật ký đợi 106

NKĐ 106
Còn mãi lênh đênh


Điều gì ẩn giấu trong đôi mắt em
Mà  man mát như trời thu tắt nắng
Cái chớm đầu đông nghe lòng ảm đạm
Hay tại vì ai rẻ lối sang ngang.

Bỏ lời thương nhớ xanh rêu hoang tàn
Bỏ năm tháng kỷ niệm nơi xứ lạ
Để ái ân lạc đường, lệ chan chứa
Để nụ Quỳnh Hương rủ cánh vội vàng.

Vẳng đâu ngoài ngõ điệu lý diêu bông
Bên ô cửa sổ cô gái ngồi bó gối
Hồn thả xa xăm mơ về bến mới
Dẫu biết  thuyền tình còn mãi lênh đênh.

………………………………..23.11.2014.QHtvvk