Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Không đề

Không đề ...
"Thu xa cho đông kịp về
Người xưa chẳng giữ câu thề với em
Cớ chi lại trách lại phiền
Khi em buông bỏ dấu miền đã qua"
.....?..................................qhtvvk 16.11.2016