Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Dặn lòng


Dặn lòng

dặn lòng thôi không khóc thêm 
cho cuộc tình nào gian dối
đầu môi hay lời chót lưỡi
sao vẫn xót xa nơi tim.
...............................12.08.2014.