Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Nhật ký đợi 99!


NKĐ 99!
Riêng em 

Riêng em một góc trời thương nhớ
Dõi mắt tìm anh hình bóng xưa
Cánh chim bay lạc miền hư ảo
Tự vấn lòng thôi hy vọng chưa?
.....................................04.01.2014.QH

Không có nhận xét nào: